Miloslav Brada

Projekty, kanalizace, vodovody

Get Adobe Flash player

Zajistíme potřebné posudky a rozbory v těchto oblastech:

  • geodetické zaměření území stavby.
  • inženýrsko-geologický průzkum území stavby.
  • laboratorní rozbory (rozbory pitné a odpadní vody).
  • dendrologické posudky.
  • pyrotechnické posudky (v případě, že v dané lokalitě hrozí výskyt nevybuchlé munice)
  • pasport stávajících okolních objektů (zajišťuje projektant + statik), pokud výstavba inženýrské sítě (omezený prostor na výstavbu podzemní sítě) představuje riziko ohrožení stability okolních objektů vlivem provádění stavby.  Provedený pasport za účasti statika vyhodnotí stav objektu před zahájením stavby inženýrské sítě (kromě písemného zhodnocení objektu je provedena i fotodokumentace) a slouží jako výchozí podklad pro případné uplatňování možných škod na majetku, vzniklých prováděním stavby podzemní sítě.

 

 

Z referencí

Kontakt

Miloslav Brada

U Českého dvora 3
PSČ 326 00

Plzeň


Tel. 377 242 176

email: brada@projektybrada.cz


Kontaktní formulář