Miloslav Brada

Projekty, kanalizace, vodovody

Get Adobe Flash player

Ukázky z práce: (pro zvětšení klikněte na obrázek)

 • Štěnovice
 • Barandov

 • Čištění ČOV

 • Plzeň - Lochotín.

 • Horní Lukavice.

 • Losiná.

Výstupy:

  Archivace:

 1. v digitální podobě na CD-ROM
 2. tištěné archivní paré

  Předání projektové dokumentace:

 1. v digitální podobě na CD-ROM
 2. tištěné paré - 6 kopií  (případně vícetisky dle přání zákazníka)

Programové vybavení:

Typ dokumentu Použitý SW Formát dat
Výkresová část Zpracovnání Microstation Power Draft V 8.1
V 8.1,V 7.1, AutoCad - dwg, dxf
Textová část MS Office *.doc,*.pdf
Výpočty MS Office

*.xls

Další reference:

 • Líně u Plzně.

– novostavba 100 byt. Jednotek  (RD) – vodovod, splašková, dešťová kanalizace, kanalizační výtlak + ČS splaškových vod, retenční nádrž dešť. vod – DÚR.

Plzeň.

– Lochotínský park – úprava vodoteče a odkanalizování parkových cest a ploch – DSP.

 • Chotíkov u Plzně.

– studie intenzifikace kořenové čistírny odpadních vod 1 500 EO.

 • Město Aš – U Celnice.

– územní studie – stavební objekty Vodovod a kanalizace.

 • Skořice u Mirošova.

– rekonstrukce vodovodních řadů v celé obci DN 80 a DN 100 mm – DÚR + DSP.

 • Štěnovice u Plzně.

– splašková kanalizace a rekonstrukce – posílení obecní čistírny odpadních vod – 2000 EO – DSP.

 • Plzeň – Litice.

– obytná zóna Panorama – vodovodní řady, vodojem 50 m3, dešťová a splašková kanalizace – DSP + RD pro cca 220 obyvatel.

Praha – Barrandov.

– obytné činžovní domy A a B – vnější vodovod a kanalizace dešťová, splašková – DÚR, DSP pro 80 bytových jednotek..

 • Štěnovice u Plzně.

– výrobně obchodní areál 17,5 ha – splašková a dešťová kanalizace – RD.

 • Plzeň.

– Obnova (rekonstrukce) vodovodu Jagellonská ulice DN 100 mm DSP.

 • Plzeň - Denisovo nábřeží.

– Obnova (rekonstrukce) vodovodu DN 150 mm DSP.

 • Kaznějov.

– výměna vodovodu DN 100 DSP.

 • Černošín.

– zařízení pro třídění odpadů – sociálně provozní budova vnitřní instalace vody a kanalizace.

 • Podbořánky.

– okres Plzeň – sever – Studie vodovodu.

 • Štěnovice u Plzně.

– odkanalizování výrobně obchodního areálu 17,5 ha DÚR.

 • Plzeň.

– obytná zóna Sylván – vodovodní řady a kanalizace – DSP.

 • Meclov – okres Domažlice.

– kanalizace a čistírna odpadních vod - DÚR.

 • Plzeňský kraj.

– Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje oblast Dobřany a Stod.

 • Stříbro – Benešova ul.

– Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - DSP.

 • Stráž u Tachova.
 • Autokempink Sycherák

– Čistírna odpadních vod 400 EO – DSP +RD Plzeň.

 • Borská pole – areál Typos

– tiskařské závody – vnější vodovod a kanalizační stoky –DSP + RD

 • Plzeň – Lochotín – Vinice

– výstavba rodinných domků a vila domů - vodovodní řady a kanalizace – DSP

 • Plzeň – Borská pole

– industriální park 120 ha - Přeložka vodovodu DN 400 mm –DSP + RD

Rok 2001

 • Plzeň – Borská pole

– industriální park 120 ha – Přeložky vodovodů DN 150, 350 a 500 mm – DSP
Plzeň – Nerudova ul.

– obnova vodovodu DN 250 mm – RD

 • Městský industriální park Plzeň - Borská pole.

- odkanalizování a zásobení vodou v rozsahu od Klatovské třídy až po Domažlickou ulici včetně rekonstrukce vrtulníkových kasáren (mimo retenční stoky)

 • Klínovec.

- výchovně vzdělávací středisko - čistírna odpadních vod

kanalizace a centrální ČOV Dýšina u Plzně.

- v rozsahu dokumentace pro územní řízení až po realizační projekt.

 • Březnice u Příbrami.

- kanalizace levobřežní sběrač.

a další.

Z referencí

Kontakt

Miloslav Brada

U Českého dvora 3
PSČ 326 00

Plzeň


Tel. 377 242 176

email: brada@projektybrada.cz


Kontaktní formulář