Miloslav Brada

Projekty, kanalizace, vodovody

Get Adobe Flash player

Zajistíme pro Vás následující inženýrskou činnost:

  • zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí.

- projednání projektové dokumentace se zainteresovanými orgány státní správy, případně dalšími účastníky územního řízení.
- zajištění vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.

  • zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení.

- projednání projektové dokumentace se zainteresovanými orgány státní správy, případně dalšími účastníky stavebního řízení.
- zajištění vydání stavebního (vodoprávního) povolení příslušným stavebním úřadem.

  • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.
  • autorský dozor projektanta + zajištění stavebního dozoru stavby.
  • zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí na provedenou stavbu.

Z referencí

Kontakt

Miloslav Brada

U Českého dvora 3
PSČ 326 00

Plzeň


Tel. 377 242 176

email: brada@projektybrada.cz


Kontaktní formulář